0913 484839

SGI TẠI VIETFISH 29~31/08/17

VIETFISH là hội chợ chuyên ngành thủy sản lớn nhất Việt Nam được tổ chức hằng năm bỏi Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VSEP. Vietfish được tổ chức từ năm 1998, đã trải qua chặn đường 19 năm với nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực thủy sản và quy mô tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Mang thông…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *